Het werd hem niet echt bij Echten, maar toch in de prijzen!

Na de rustdag prima te hebben doorstaan met uiteraard de nodige evaluaties en een competitieve quiz aan boord van het prachtige volgschip Josefien werd het op het Tjeukemeer tijd voor een mooie strijd.

Met behulp van Hotel Tjongervallei (die een grondige verbouwing ondergaat) konden wij dankzij de verschafte ligplaats een hele bups aan trouwe club van 100 leden ontvangen en enkele sponsoren. In de ochtend bleek al snel dat er slechts een matige wind stond. Voor It Swarte Wief is dit uiteraard niet ongunstig, het ietwat nerveuze schip komt volgens de kenners het best tot haar recht op binnenwaters met lichtere windsnelheden.

Er bestaat uiteraard ook zo iets als te weinig wind, en terwijl de Josefien het meer opvoer bleek dat de kleine a-klasse hier mee te maken kreeg. De wedstrijdcommissie kon dan ook niks anders dan de wedstrijd er uitschieten, zoals dit zo mooi heet.

Ondertussen was het op volgschip een gezellige samengepakte bedoening daar de regen een ieder onder het tentdoek liet schuilen. De regenbuien brachten niet veel wind mee maar er was uiteindelijk voldoende om de wedstrijd in de A-klasse van start  te laten gaan. De toeschouwers zagen It Swarte Wief moeizaam uit de startblokken komen en als één van de laatste op gepaste afstand de startlijn passeren. Jaap besloot daarom via een stuurboordslag route te kiezen richting de bovenste ton, waar veel skûtsjes een andere tactiek kozen via bakboord. De route leek It Swarte Wief geen windeieren te leggen daar zij de bovenste ton als tiende konden ronden. Een mooie inhaalrace gedurende deze wedstrijd lag dan ook in het verschiet. Echter de windgoden beslisten doch anders, de wind viel stil en evenals bij de a-klein kon de wedstrijdcommissie niet anders dan ook hier vaststellen dat er geen sprake meer kon zijn van een wedstrijd.

De wedstrijd krijgt dus geen klassering en zal op de vrijdag worden ingehaald. Dit betekent dus twee wedstrijden op het eerder deze week verfoeide IJsselmeer bij Lemmer.

Er was gisteren nog wel een lichtpuntje toen bekend werd gemaakt dat It Swarte Wief een prijs had behaald. De originaliteitsprijs 2023 werd door de Provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde Folkerts uitgereikt aan onze stichting. De motivatie voor deze prijs ligt hem in hoe de stichting zich ontfermd heeft over het casco de Jonge Willem welke toentertijd werd aangekocht en opnieuw werd opgebouwd en onder zeil gebracht door de Stichting. Hiermee werd een bijna vergaan skûtsje behouden, wat aldus kon rekenen op waardering van de provincie. Het Swarte Wief en de stichting zijn uiteraard zeer content met deze erkenning en bijbehorende prijs.