Naast sponsors werft de Stichting Behoud Tynster Skûtsje ook donateurs. Wilt u donateur worden dan kunt u het formulier hieronder online invullen. Ook kunt u het formulier downloaden en vervolgens overhandigen aan één van de leden van de stichting, ook kunt u uiteraard het formulier doorsturen naar het secretariaat. Al vanaf 15 euro bent u donateur. Vanaf 25 euro geldt een speciale actie (zie opgaveformulier). Als donateur maakt u het mede mogelijk dat het skûtsje in de vaart blijft. Wanneer u donateur bent kunt u ervoor kiezen om u naam op deze pagina te laten plaatsen.
N.B. Uw donatie, is een donatie aan de stichting: de geschonken financiële middelen kunnen op geen enkele wijze worden onttrokken door leden van de stichting. Wanneer de stichting ooit mocht worden opgeheven dan is statutair vastgelegd dat alle financiële middelen worden geschonken aan een dan te bepalen goed doel.

Heeft u interesse om ook donateur te worden? Dan kunt u het formulier hieronder online invullen of de pdf-versie downloaden.

Ja, ik wil ook donateur worden!

Hieronder een deel van de donateurs welke ervoor hebben gekozen om ook met naam te worden genoemd op deze website. Naast deze mensen zijn er dus nog tal van donateurs (ca. 200) die het mede mogelijk maken dat de stichting haar doelen kan blijven nastreven.

Marieke van de Ree Gorredijk
Henk Jan Altena Terwispel
Marijn Douma Gorredijk
Auke Boer de Zwaagwesteinde
Catrinus Boersma Lippenhuizen
Klaas Boersma Gorredijk
Jelmer Bos Gorredijk
Arnaut Bruinink Tijnje
Watze Watzema Aldeboarn
Marjan Dam Tijnje
Jos Danes Heerenveen
Marcel Dantzig van Tijnje
Thomas & Lineke Dijkstra / Sijtsma Kollum
Anna Feikema Tijnje
Jan & Elske Feikema / Wijbenga Boornbergum
Piet & Wietske Feikema-Berga Kortehemmen
Wilt & Geeske Feikema / Oostenbrug Boornbergum
Tjitske Groot de Tijnje
Hendrik Heida Tijnje
Johannes Hofstra Hilversum
Arend Overwijk Tijnje
Andries Idzerda Tijnje
Thom Jaarsveld van Tijnje
Jorryt Jansma Gorredijk
Lieuwe & Riekje Jeninga Tijnje
Kor & Jannie Jong de Tijnje
Hains Mulder Jubbega
Janneke Jong de Tijnje
Tim Alexander Kauling Groningen
Peter Kerkstra Tijnje
Hendrika Anna Keulen Tijnje
Erik Klabbers Tijnje
Henk Vries de Tijne
Jan Meijer Tijnje
Hendrikje Meulen v.d. Joure
Marc Mulder Tijnje
Tim & Margriet Nieuwland Tijnje
 Yoram Hoekstra Tijnje
Jenno Posthumus Gorredijk
Tymo Reinsma Tijnje
Alie Rodenburg Tijnje
Wietse Rodenburg Aldeboarn
Gerbrich & Meindert Jan Romkema/Wassenaar Luinjeberd
Sietze Rozenberg Gorredijk
Willem Sissingh Tijnje
Auke Smit Tijnje
Racing Team Tijnje
Henk Hofstra Terwispel
Christian Veenstra Tijnje
Wytske Veenstra Stiens
Arjen Velde v.d. Tijnje
Hylke Vlietstra Tijnje
Roel Vos de Tijnje
Harm Vries de Nijbeets
Henk Hofstra Terwispel
Tjeerd Vries de Tijnje
Anja Wal v.d. Heerenveen
Arjen Waringa Tijnje
Marcus Wiebenga Oranjewoud
Janko Ziel Tijnje