De Club van 100 is enkele jaren gelden door ons in het leven geroepen en hiermee de jongste sponsorvorm die wij bieden. Het is een ideale mix tussen particulieren die het normale donateurschap ontstijgen en (kleine) zelfstandige ondernemers voor wie een officieel sponsorpakket (nog) net iets te hoog gegrepen is. Dat deze formule werkt blijkt wel uit de enorme lijst met leden die hieronder staat vermeld.

Heeft u interesse om ook lid van onze Club van 100 te worden? Dan kunt u het formulier hieronder online invullen of de pdf-versie downloaden.

Ja, ik wil ook lid worden van de club van 100!

Als tegenprestatie zal uw naam worden vermeld op onze website en in het jaarlijks verschijnend Swarte Wief magazine. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor onze sponsoravond in de winterperiode en kunt u tijdens een speciaal georganiseerde Club van 100-dag mee op het volgschip tijdens de IFKS-week.

 

Jan Overwijk TIJNJE
Johan Weidenaar TIJNJE
Fisk-rikkers fan de Tynje TIJNJE
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Wobma Fourage HASKERDIJKEN
Jan en Albertje Hofstee GERSLOOT
Hendrik de Leeuw TIJNJE
Harm en Thea Overwijk TIJNJE
Familie F. Bouma TIJNJE
Eppie Oosterbaan TIJNJE
Abe Reidinga TIJNJE
Theo en Rieke Dam TIJNJE
Theun P de Leeuw TIJNJE
Engbert van den Berg TIJNJE
André Damen HEMRIK
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Jouke en Siepie Dam GERSLOOT
Klaas Oeds Huisman LANGEZWAAG
Tjeerd Bruinsma TIJNJE
Hein en Mieke Huisman TIJNJE
Gerrit Overwijk TIJNJE
Installatie en onderhoudsbedrijf H. Altena TIJNJE
Piet Hof TIJNJE
Lieneke de Vries-Huisman GORREDIJK
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Bart de Vries JUBBEGA
Tessa Rooks NIJ BEETS
Raymond Pen LANGWAR
Erik en Frank NIJMEGEN
Liesbeth Veenstra TIJNJE
Timmerbedrijf Straatman TIJNJE
Bram de Kam ALDEBOARN
Klaes en Jaep Postma TIJNJE
Wim Ziel TIJNJE
Suze Gerritsma AKKRUM
Jan en Anneke Dijkstra TIJNJE
Romano Willem Straatman LANGWAR
Sikke en Aukje Dijkstra LUXWOUDE
Anton en Aukje vd Meulen TIJNJE
Jan en Alice LUXWOUDE
Monique Menger TERWISPEL
KJK Grondverzet en Handelsonderneming GORREDIJK
Swieringa Automaterialen GORREDIJK
Jan van der Vaart GORREDIJK
Rients van der Velde TIJNJE
Brink Groenvoorziening BEETSTERZWAAG
Taxi Alle Terwispel TERWISPEL
Richard Veenstra TIJNJE
Tjibbe en Adrie Krist TIJNJE
Henk en Fetsje Bosma TIJNJE
Fam. T. Loenen BOORNBERGUM
Tjeerd en Gerry de Groot SIBRANDABUORREN
Alie Rodenburg TIJNJE
RdJ Cleaning TERWISPEL
Reyer Frank en Anke GORREDIJK
Wietse en Siepie Rodenburg ALDEBOARN
Frank en Tjesje de Koster TIJNJE
Jeen en Jinke NIJ BEETS
Rene en Wietske TIJNJE
H.J. Lageveen TIJNJE
Haarsalon Linda TIJNJE
Doede en Gerda TIJNJE
Eric Wolf GORREDIJK
Harm (Bambi) de Jong TIJNJE
Event Select CULEMBORG
Siep Heida GERSLOOT
Mts. De Jonge GERSLOOT
Martin Hof TIJNJE
Lieuwe en Riekje Jeninga TIJNJE
Wiegers Process Innovations BV GORREDIJK
Van der Werff Logistics Heerenveen BV HEERENVEEN
Handelsonderneming Hofstra BV TIJNJE
Outboard Occasions BV URETERP
Margje en Janneke de Jong TIJNJE
Reinder van der Meer TIJNJE
Jan en Anna Overwijk TIJNJE
Loodgieters & Installatiebedrijf Pieter Achtien TIJNJE
Dirk Jan van der Geest TIJNJE