Ja, ik wordt lid van de Club van 100. Door jaarlijks € 100,- (of meer) te schenken steun ik Stichting Behoud Tynster Skûtsje en draag deze een warm hart toe. Als tegenprestatie zal uw naam worden vermeld op de website van de stichting en in het jaarlijks verschijnend Swarte Wief magazine. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een gezellige avond met de stichting.

    Geslacht MV

    ** Uw donatie wordt jaarlijks afgeschreven via automatisch incasso. Dit gebeurt binnen 20 dagen na inschrijving en daaropvolgend aan het begin van elk nieuw seizoen (begin februari). U kunt uw donateurschap schriftelijk beëindigen voor het eind van het kalanderjaar via bovenstaand adres. Wij hechten er grote waarde aan dat u lid bent en blijft van de Club van ‘100 en danken u hartelijk voor uw bijdrage namens de stichting en bemanningsleden. Uw gegevens worden opgenomen in onze administratie. Wij stellen uw gegevens nimmer ter beschikking aan derden.