Opgave Volgschip | IFKS 2022

Ook dit jaar is het mogelijk om te gast te zijn op ons volgschip. Hiermee streven wij ernaar om tijdens de IFKS-week een ieder die ons een warmt hart toedraagt de mogelijkheid te bieden om de spanning van een wedstrijd en de sfeer rondom het skûtsjesilen vanaf ons volgschip te beleven.

Dit jaar faciliteren wij alleen nog een ‘natje’ aan boord, dus voor het stillen van de inwendige mens dient – indien gewenst/noodzakelijk – zelf gezorgd te worden.

*wij gaan er bij aanmelding vanuit dat u minimaal donateur bent dan wel het voornemen heeft om donateur van onze stichting te worden.

Agenda:
Hieronder staan de datums waarop het dit jaar mogelijk is om bij ons te gast te zijn:

Zaterdag 13 augustus Hylpen
Zondag 14 augustus Starum
Dinsdag 16 augustus Sleat
Vrijdag 19 augustus Lemmer
Zaterdag 20 augustus Lemmer (finale)


Opgave:

Aanmelding kan uitsluitend per e-mail bij: christian@swartewief.nl

Onze wedstrijden starten om 14:30 uur. Globaal zal dit betekenen dat rond 12:00 uur wordt ingescheept op een nog nader te bepalen opstapplaats.