Opgave volgschip IFKS 2019

Ook dit jaar fungeert de Store Baelt als ons volgschip. We zijn dus wederom gehouden aan maximum van 50 personen per dag. Om toch voldoende mensen in de gelegenheid te stellen om een dag te gast te zijn hebben wij een primeur voor de Club van ‘100, deze dag vindt namelijk plaats tijdens de wedstrijd op Ychtenbrêge. Hierdoor zijn ook beide wedstrijddagen op Lemmer beschikbaar voor vrije* aanmelding. Met deze ingreep streven wij ernaar om tijdens de IFKS-week een ieder die ons een warmt hart toedraagt de mogelijkheid te bieden om de spanning van een wedstrijd en de sfeer rondom het skûtsjesilen vanaf ons volgschip te beleven.

*wij gaan er bij aanmelding vanuit dat u minimaal donateur bent dan wel het voornemen heeft om donateur van onze stichting te worden.

Agenda:
Hieronder staan de datums waarop het dit jaar mogelijk is om bij ons te gast te zijn:

Zaterdag 10 augustus Hylpen* *Sponsoren (uitsluitend genodigden)
Zondag 11 augustus Starum* *Sponsoren (uitsluitend genodigden)
Maandag 12 augustus Heech
Dinsdag 13 augustus Sleat
Donderdag 15 augustus Ychtenbrêge* *Club van ‘100 (uitsluitend genodigden)
Vrijdag 16 augustus Lemmer
Zaterdag 17 augustus Lemmer (finale)


Opgave:

Aanmelding kan uitsluitend per e-mail bij: christian@swartewief.nl

Onze wedstrijden starten om 14:30 uur. Globaal zal dit betekenen dat rond 12:00 uur wordt ingescheept op een nog nader te bepalen opstapplaats.