Opgave volgschip IFKS 2018

2018; het jaar dat wij ons 10-jarig bestaan vieren, het jaar dat de IFKS-agenda gewijzigd is en het jaar van toenemende regelgeving. Dit laatste heeft vooral betrekking op ons volgschip Store Baelt waar wij per dag nog maximaal 50 personen mogen inschepen. Dit alles heeft ons als stichting genoodzaakt om zowel onze sponsoren als Club van ‘100 over meerdere dagen te nodigen.

Dit geeft voor alle niet-genodigden op voorhand minder mogelijkheden om je aan te melden voor een dag op ons volgschip. Mogelijk ontstaat er, zodra er zicht is op alle aanmeldingen, nog wel extra ruimte om bij ons in te schepen. Dit zal dan via deze site worden gecommuniceerd.

Toch streven wij ernaar om tijdens deze IFKS-week een ieder die ons een warmt hart toedraagt de mogelijkheid te bieden om de spanning van een wedstrijd en de sfeer rondom het skûtsjesilen vanaf ons volgschip te beleven.

Agenda:
Hieronder staan de datums waarop het dit jaar mogelijk is om bij ons te gast te zijn:

Zaterdag 18 augustus Hylpen* *Sponsoren (uitsluitend genodigden)
Zondag 19 augustus Starum* *Sponsoren (uitsluitend genodigden)
Maandag 20 augustus Heech
Dinsdag 21 augustus Sleat
Vrijdag 24 augustus Lemmer* *Club van 100 (uitsluitend genodigden)
Zaterdag 25 augustus Lemmer (finale)* *Club van 100 (uitsluitend genodigden)


Opgave:

Aanmelding kan uitsluitend per e-mail bij: christian@swartewief.nl

Onze wedstrijden starten om 14:30 uur. Globaal zal dit betekenen dat rond 12:00 uur wordt ingescheept op een nog nader te bepalen opstapplaats. Schrijf je snel in want vol is vol.