Lastige finaledag op Lemster Baai

De ambities voor de laatste dag op Lemmer waren duidelijk, met een afgeladen volgschip vol aanhangers nog één keer knallen. Helaas werd het een gevecht in de achterhoede, bij de start lagen we slecht, we kwamen Siebo Zijsling tegen onder de startlijn en moesten elkaar vrij varen. Dit pakte voor beide ongunstig uit omdat er kostbare seconden verspild werden. Er lag een Olympische baan in met een heel kort kruisrak en de gijpton langs het strand en de pier. Voor het publiek wellicht een mooi gezicht maar qua zeilen een hele lastige baan met weinig mogelijkheden om elkaar te passeren.

De gehele wedstrijd gevochten in de achterhoede waarbij we soms 3 a 4 skûtsjes voorbij konden en vervolgens bij de onderste ton weer moesten inleveren. Dat de spanning hoog was bij sommige skûtsjes was goed merkbaar, er waren veel loef duels waarbij het spreekwoord 2 honden vechten om een been…. vaak van toepassing bleek. Bij de laatste ronding van de onderste ton werd lagen we binnenst schip en hadden we merkteken ruimte, echter waren er buiten liggende skûtsjes die daar anders over dachten. Wij ontsnapten ternauwernood aan de kluts aanvaringen en konden vrij weg komen om uiteindelijk onbedreigd te finishen op een 11e plaats.

Na de wedstrijd nog een golf van rode vlaggen en protesten echter geen gevolgen voor ons dus konden wij ons 1e kampioenschap in de grote A afsluiten met een 10 plaats in de eindklassering. Het kampioenschap in de grote A is ten prooi gevallen aan de Lytse Lies van Tony Brundel. Hierbij gaan onze felicitaties uit aan de gehele bemanning met het behalen van de titel.

Tot slot willen wij als onze trouwe sponsoren, donateurs, familie, vrienden en de vele fans bedanken voor alle support. Het was een prachtige week waarbij onze doelstelling bereikt is, handhaving in de grote A.

Kijk voor de volledige daguitslag en het eindklassement op: www.ifks.nl