Stralend weer tijdens geslaagde Iepen Dei 2015

Afgelopen zaterdag 2 mei werd op een zonnige Polderdyk de jaarlijkse Iepen Dei gehouden.Veel dorpsgenoten en andere belangstellenden wisten de weg naar de Iepen Dei locatie aan de Polderdyk weer te vinden. Hoewel het vooraf nog even spannend was bleken de weergoden ons op deze dag bijzonder goed gezind en zorgde het zonnetje er voor dat het aangenaam vertoeven was op de Polderdyk.

Zoals gebruikelijk ging de middag weer van start met het “Klomkesilen” voor de kinderen. Er kon slechts één race worden gevaren, en dit leverde dan ook gelijk de eindstand op. Een 3e plaats was er voor Fimke Reidinga uit Tijnje, Anke en Sybrich Berga uit Nijbeets mochten de 2e prijs in ontvangst nemen en Thymen v.d. Berg uit Tijnje kon uit handen van presentator Gerrit Overwijk de 1e prijs in ontvangst nemen. Een prijs voor het schoonste geheel was er voor Anna Veenstra uit Tijnje.

Hierna vermaakten it Tynster Mannekoar en Dweilorkest de Boljeiers het publiek met een aantal enthousiaste optredens. Ondertussen hield voorzitter Paul de Koster zijn Iepen Dei rede. Na een eerste vooruitblik op het komende seizoen keek de voorzitter naar de verdere toekomst. Terwijl de (jongere) kinderen van de bemanning zich op het dek hadden verzameld kon Paul ze als toekomstige de silers introduceren. Naarmate de middag vorderde steeg de gezelligheid. Het publiek kon ondertussen de honger stillen bij de bak en braadpan of een visje halen bij de Fiskrikkers, terwijl de jeugd zich vermaakte op het springkussen. Inmiddels deed het éénmans stemmingsorkest luc de Jong zijn uiterste best om het publiek de tent in te krijgen. Ondanks zijn verwoede pogingen bleven de meeste mensen rond dit tijdstip toch nog liever vertoeven in het namiddag zonnetje ondertussen genietend van de muziek.

We kunnen dus weer terugkijken op een geslaagde Iepen Dei waar we tevens weer een aantal nieuwe club van 100 leden en donateurs mochten begroeten.